COVID-19: Overblik og guide til virksomheder

Vi har samlet en række nyttige links til at skabe overblik over virksomhedsrelevante oplysninger og hjælp. Du kan løbende holde dig opdateret på: Virksomhedsguiden.

Nationale hjælpepakker:

 • Pressemeddelelse den 18. april: Regeringen og alle Folketingets partier er enige om at justere og udvide hjælpepakker til dansk økonomi.
  En række af tiltagene i hjælpepakkerne bliver nu forlænget med en måned til 8. juli. Derudover er der aftalt nye tiltag for at forhindre fyringer og konkurser. Læs mere her.
 • Finans Danmark med i fælles erklæring om håndsrækning til økonomisk corona-ramte virksomheder og privatkunder. Med den fælles erklæring med Finans Danmark står det klart, at penge- og realkreditinstitutterne også ønsker at leve op til deres samfundsansvar og række både privatkunder og erhvervskunder en hånd i en svær situation. Læs mere om indholdet i erklæringen her.
 • Ny bred støttepakke til erhvervslivet. Læs mere her.

1) Kompensation for virksomhedernes faste udgifter. Trepartsaftalen om lønkompensation gav en øget sikkerhed om medarbejdernes jobs, og virksomhederne fik en væsentlig støtte til deres lønomkostninger. Regeringen foreslår også at dække nogle af de faste omkostninger, som virksomhederne ikke længere har indtjening til at dække.

2) Kompensationsordning for selvstændige. De selvstændige er ikke direkte omfattet af trepartsaftalen om lønkompensation, selvom de også kan være udfordret på deres levebrød. Regeringen vil derfor sikre kompensation til de selvstændigt erhvervsdrivende, som oplever store fald i deres omsætning. Læs mere her.
Regeringen udmelder den 27/3, at den sænker grænsen for hjælp til corona-ramte selvstændige, freelancere og kunstnere. Læs mere her.

3) Øget adgang til eksportkredit. Som en hjælp til særligt små og mellemstore danske eksportvirksomheder oprettes der en ny likviditetskaution i EKF – Danmarks Eksportkredit. Den skal bane vejen for nye lån for 1,25 milliarder kroner til gavn for små og mellemstore eksportvirksomheder.

4) Forhøjet ramme til statsgaranterede låneordninger. Rammen for statsgaranterede låneordninger for store som for små og mellemstore virksomheder forhøjes. For store virksomheder hæves garantirammen til i alt 25 mia., mens der for små og mellemstore virksomheder afsættes en garantiramme på i alt 17,5 mia. kr. og en tilhørende tabsramme på ca. 5 mia. kr., hvilket vil facilitere udlån på op til i størrelsesordenen 25 mia. kr.

5) Offentlige indkøb skal understøtte virksomhederne. Det offentlige indkøb skal være med til at understøtte, at virksomhederne – og dermed lønmodtagerne – kommer godt igennem krisen. Aftalepartierne er enige om, at det vil gælde i staten, og regeringen vil gå i dialog med KL og Danske Regioner om mulighederne for en tilsvarende håndtering i kommuner og regioner.

6) Statslig garanti til Rejsegarantifonden. For at hjælpe rejseselskaberne med at komme igennem denne ekstraordinære krise er regeringen og aftaleparterne enige om at styrke Rejsegarantifonden med en statslig garanti på 1,5 mia. kr.

7) Øget adgang til dagpenge og sygedagpenge. For at afbøde de negative konsekvenser, som spredningen af COVID-19 kan få for dagpenge- og sygedagpengemodtagere er aftaleparterne enige om at give lempeligere vilkår for dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere i den kommende midlertidige periode.

8) Øgede lånemuligheder for elever og studerende. Nogle elever og studerende på videregående uddannelser vil miste deres job som følge af COVID-19. Derfor får studerende og elever på ungdomsuddannelserne nu ret til at optage ekstra SU-lån for op til 6.388 kr. per måned ud over de gældende stipendie- og SU-lånemuligheder.

 • Trepartsaftale skal hjælpe lønmodtagere. Aftalen gælder for lønmodtagere på alle de private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af COVID-19 og derfor står overfor at skulle varsle afskedigelser for mindst 30 pct. eller mere end 50 ansatte. I det tilfælde får virksomheden en lønkompensation fra staten på 75 pct. af de pågældende medarbejderes løn, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned, såfremt de undlader at varsle fyringerne. For timelønnede udgør den statslige lønkompensation 90 pct., dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned. Den midlertidige kompensationsordning vil gælde fra 9. marts til 9. juni 2020. Læs mere her.
  Regeringen udmelder den 30/3
  , at trepartsaftalen forbedres, således det maksimale støtteniveau for både funktionærer og ikke-funktionærer hæves fra hhv. 23.000 og 26.000 til 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat. Læs mere her.
 • Ny lov vedtaget om at udskyde moms og skat for små og mellemstore virksomheder. Tiltagene ventes at forbedre virksomhedernes likviditet med 40 mia. kroner og skal hjælpe danske virksomheder og lønmodtagere gennem de nuværende udfordringer. Forslagene kommer i kølvandet på udskydelse af momsbetaling for større virksomheder. Læs mere her.
 • Regeringsforslag om kompensationsordning. Kompensationsordning gælder for arrangører af større arrangementer i perioden fra og med den 6. marts til og med den 31. marts 2020. Det forventes, at der åbnes for ansøgninger den 20. marts 2020. Læs mere her.
 •  Midlertidig lukning af forretning – se hvilke erhvervsdrivende, der er omfattet af åbningsforbuddet og hyppige spørgsmål/svar her.

Lokale hjælpepakker:

Andre relevante informationssider:

 • Fredericia Kommune – et samlet overblik over hjælpen til virksomheder her.
 • Erhvervshus Sydjylland – akut beredskab med tilbud om sparring til virksomheder. Læs mere her.
 • Early Warning – gratis, uvildig og fortrolig rådgivning og sparring om, hvordan du og din virksomhed kommer bedst igennem krisen. Læs mere her.
 • Dansk Erhverv – informationssite finder du her.
 • Dansk Industri – informationssite finder du her.
 • Horesta – informationssite finder du her.
 • SKAT – informationssite om hjælpepakker til virksomheder finder du her.
newsletter_icon Tilmeld nyhedsbrevet
X
Få nyheder til og om erhvervslivet i Fredericia. Tilmeld dig Business Fredericias nyhedsbrev her.