Logo

Salgsnetværk – Kick-off

place
Hotel Fuglsangcenteret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia
time
Kl. 07.00 - 10.00
calender
23. november 2021

KICK-OFF TIL NYT SPÆNDENDE SALGSNETVÆRK

Business Fredericia tager nu initiativ til at starte et nyt fagligt netværk, hvor der sættes fokus på salg og helt konkret B2B-salg. Der er 2 netværksmøder i 2021 – den 23. november og den 14. december.

Det koster 500 kr. for medlemmer og 1.000 kr. for ikke medlemmer pr. netværksmøde i 2021. På den baggrund kan du få indsigt i form, indhold og deltagerkreds, og således beslutte om du vil være med i netværket i 2022. Det koster 10.000 kr. i 2022. Medlemskab er personligt.

Formål:

Fagligt orienteret netværk med fokus på salg i et strategisk, taktisk og operationelt perspektiv, målrettet salgsansvarlige personer fra lokale/regionale virksomheder.

Målet er at give deltagerne fagligt indspark/ inspiration omkring salg, og dermed styrke salgsindsatsen i egen organisation.

Endvidere er målet at der skabes relationer blandt netværkets medlemmer, således den enkelte har et fortroligt/fagligt netværk at trække på ift. at åbne og udvide hinandens faglige salgsværktøjskasse.

Frekvens, form, indhold og tidspunkt

10 netværksmøder i løbet af et kalenderår. Alle på ugedagen tirsdag. Netværksmøderne holdes i Fredericia Kommune. Der udsendes mødeinvitation til samtlige netværksmøder. Tilmelding gøres ved at acceptere mødeinvitationen.

Der er typisk tale om morgenmøder fra 07-10 med et program der ser således ud:

07-08:    Morgenmad/-kaffe og faciliteret netværk blandt deltagerne – typisk baseret på opfølgning på sidste mødes emne.

08-10:    Fagligt indspark på et salgsrelateret emne fra facilitator Tommy Langhoff, som der herefter arbejdes praktisk med i workshop, gruppediskussioner mv. og i forhold til egne virksomheder.

Udbytte

Som deltager vil du til hvert møde få konkret inspiration og værktøjer, som kan implementeres i egen virksomhed, og dermed gøre dig i stand til hurtigere og lettere at realisere jeres salgsbudgetter.

Facilitator

Til at facilitere netværksmøderne og give de salgsfaglige input er der lavet aftale med
Tommy Langhoff fra virksomheden ZILLION Consulting Group. Tommy har +25 års erfaring med strategisk og operationelt salg i roller som CEO, Salgsdirektør, Founder og Managing Partner.
Tommy rådgiver og underviser inden for optimering af salg for både mindre og større danske organisationer.

Målgruppe/deltagerkreds

Personer der har ansvar for en salgsorganisation eller har ansvar ift. det strategiske salg i en BtB orienteret virksomhed. Det kan være f.eks. Ejerleder, Salgsdirektør, Salgschef eller Key Account Manager.

Hvad bidrager du med som medlem?

Motivet for medlemskab bygger på et ønske om at møde andre der også arbejder med salg/salgsledelse og derigennem få en faglig og personlig udvikling inden for salg og salgsledelse. Du skal have en ægte vilje og et stort engagement til at dele faglig viden og bidrage aktivt med egen viden og erfaringer omkring salg i netværket. Medlemskab er personligt og kan ikke overdrages.

Læs mere om netværket her.

Kick-off på Salgsnetværk er den 23. november, kl. 07.00 – 10. 00, hvor emnet er kundeorientering

De er overalt – buzzwords og floskler omkring kundefokus og værdi for kunden.
Men hvad er kundens perspektiv, og hvordan kan et ægte kundefokus være basis for din salgsindsats i praksis?

Dit udbytte:

  • Perspektiv på begreberne omkring kundefokus
  • Eksempler på forskellige tilgange til kundeorientering
  • Positiv provokation på din virksomheds tilgang til kundeorientering
  • Praktiske værktøjer til at definere din virksomheds kundefokus i praksis.

Vil du tilmelde dig eller vide mere om netværket, så kontakt chefkonsulent Jesper Bonnén på 92150128 eller jb@businessfredericia.dk

 

Jesper Bonnén

Jesper Bonnén

newsletter_icon Tilmeld nyhedsbrevet
X
Få nyheder til og om erhvervslivet i Fredericia. Tilmeld dig Business Fredericias nyhedsbrev her.