Fredericia nr. 14 i ny undersøgelse af Danmarks bedste erhvervskommune

Undersøgelsen foretaget af Cevea gør status på erhvervsaktiviteten i de danske kommuner. Den undersøger fem målbare indikatorer på dette; privat beskæftigelse, produktivitet, eksport, iværksætteri og vækst, og rangerer kommunerne i et samlet indeks, der viser, hvor aktiviteten er størst og mindst.

Fredericia ligger på en samlet 14. plads.

Når det gælder indikatoren for produktivitet, der måler hvor effektivt kommunerne udnytter arbejdskraften, så ligger Fredericia på en 7. plads. Dette påvirkes i positiv grad af, at der i Fredericia er flere teknologitunge og større virksomheder, der almindeligvis omsætter mere per medarbejdertime.  

Læs mere om undersøgelsen her.

Notat: I juni 2017 nedsatte regeringen et erhvervsfremmeudvalg for at forbedre den danske erhvervsfremmeindsats, som kritiseres for at mangle fokus og have for mange aktører1. Årlige rapporter fra Dansk Industri (DI) og Dansk Byggeri (DB) måler kommunernes erhvervsvenlighed og understreger, at lav erhvervsvenlighed kan medføre, at virksomheder flytter ud af kommunen. De antager en korrelation mellem deres måling af erhvervsvenlighed og erhvervsaktivitet.

Cevea´s undersøgelse viser derimod, at der ingen sammenhæng er mellem danske kommuners såkaldte ”erhvervsvenlighed” og den faktiske erhvervsaktivitet. Dermed kan det ikke konkluderes, at kommunerne kan øge erhvervsaktiviteten ved at forbedre de parametre, som DI og DB bruger for at måle erhvervsvenlighed. På den måde findes der ingen simple kommunale løsninger til at øge erhvervsaktiviteten på tværs af alle landets kommuner, hvilket understreger behovet for en decentraliseret indsats.

 

newsletter_icon Tilmeld nyhedsbrevet
X
Få nyheder til og om erhvervslivet i Fredericia. Tilmeld dig Business Fredericias nyhedsbrev her.