Fredericias erhvervsliv styrkes med budgetforlig 2020

Budgetforliget for 2020 er netop vedtaget, og der er flere positive erhvervsmæssige elementer, som jeg gerne vil give et kort sammendrag af. Hel overordnet vil jeg gerne rose de 21 byrådsmedlemmer for at lave et afbalanceret budget 2020. Det er uhyre vigtigt, at vi igen har et samlende byråd bag budgettet. Det giver ro og tryghed for virksomhederne i det daglige arbejde.

Infrastruktur
Infrastruktur bliver utrolig vigtig for fremtidens vækst og erhvervsudvikling i Fredericia, og jeg er rigtig glad over udsigten til en opgradering af infrastrukturen særligt målrettet de store indfaldsveje og vores vækstområder i Taulov Transportcenter, Taulov Dry Port og DanmarkC. Der er nu afsat midler og processen kan komme i gang. Dette er også en nødvendighed for, at vi kan fastholde vores stærke førerposition på transport og logistik samt energiklynge.

Symbolsk dækningsafgiftssænkelse
Jeg glæder mig også over endnu en sænkning af dækningsafgiften på 0,2 promille – et positivt signal overfor erhvervslivet og som sammen med alle øvrige tiltag gør, at vi har taget teten på erhvervsudviklingen, der samtidig vil gavne Fredericia i DI´s måling af erhvervsklimaet generelt.

Ny Samarbejdsaftale omkring beskæftigelse
Der indgås et forpligtende samarbejde mellem erhvervslivet (Business Fredericia), LO og Fredericia Kommune i forhold til at intensivere indsatsen, så flere ledige fredericianere kommer i beskæftigelse. Der er afsat midler til at gøre en særlig fælles indsats for at promovere de erhvervsrettede uddannelser, når Skills afholdes i Messe C i 2021. Der etableres et forpligtende samarbejde mellem Kommunens skoler og virksomhederne i forhold til virksomhedsrelevant undervisning, virksomhedsbesøg og erhvervspraktik. Parterne fortsætter og intensiverer det gode arbejde med at sikre praktikpladser til alle unge samt udbredelsen af kombinationsaftaler på elevområdet.

Byggesagsbehandling
Prioriteringen af at opretholde Kommunens høje serviceniveau for håndtering af byggesagsbehandling for virksomheder med vægt på god dialog, kvalitet og bevaring af nuværende prisleje er rigtig positivt. Det er noget vi løbende får feedback på fra virksomhederne, og der er ingen tvivl om, at vi har flyttet os i positiv retning på dette område. Det er vigtigt, at vi fortsætter den tætte dialog mellem virksomheder, Kommune og Business Fredericia.

Byforum – en ny koordinerende arbejdsgruppe
I lighed med andre provinsbyer så kræver detailområdet en særlig bevågenhed for at overleve på nutidens præmisser. Kommunens ønske om at etablere en ny koordinerende arbejdsgruppe kaldet Byforum med et budget på 3 mio. kr. til en forstærket midtby indsats kan være et helt afgørende tiltag for at kunne bevare og udvikle Fredericia som handelsby for fremtiden.

På erhvervslivets vegne er jeg håbefuld for fremtiden, og i Business Fredericia er vi parate til at indgå i forpligtende samarbejder.

Kristian B. Drejer
Erhvervsdirektør, Business Fredericia

 

 

 

 

newsletter_icon Tilmeld nyhedsbrevet
X
Få nyheder til og om erhvervslivet i Fredericia. Tilmeld dig Business Fredericias nyhedsbrev her.