Logo

Forstå det ny producentansvar for emballage

place
Business Fredericia, Vendersgade 74, 7000 Fredericia - Port House, "Kantinen"
time
Kl. 07.30 - 10.00
calender
21. august 2024

EU har netop vedtaget et nyt emballagedirektiv, som kommer til at berøre mange virksomheder. Formålet er at fremme cirkulær økonomi og mere genanvendelse, men også harmonisere reglerne indenfor EU.

Arrangementet er især for dig, der på den ene eller anden måde har med emballage at gøre.

Forventer du at I tilgængeliggøre under 8 ton emballage, kan I vælge kun at registrere den samlede forventede mængde tilgængeliggjort emballage i 2024 og fordelingen i kilo på hhv. husholdnings- og erhvervsemballage – og altså ikke fordelt på de enkelte fraktioner.
Læs mere om den administrative bagatelgrænse her.

Så hvis du af den ene eller anden grund forventer at tilgængeligøre mere end 8 ton emballage er det her arrangement relevant for dig.

Derfor sætter Business Fredericia sammen med VANA, FORCE Technology og Erhvervshus Sydjylland fokus på det nye direktiv og hvad det betyder for dig.

Det udvidede producentansvar for emballage træder i kraft den 1. juli 2025, men allerede fra 1. april til 31. august 2024 har omfattede virksomheder pligt til at registrere sig og indberette et estimat over deres forventede emballagemængder for 2024.

I løbet af mødet for du mulighed for at netværke og høre om andre erfaringer. Peter Reimer, Key Account Manager og konsulent, fra VANA vil give dig en gennemgang af de nye regler samt hvad de betyder for dig. Bagefter vil Anette Skyt, Seniorkonsulent konsulent, fra FORCE Technology give dig inspiration til hvordan du kan arbejde med optimering af emballage. Til sidst er der mulighed for at høre mere om tilskudsmuligheder fra Peter Lind, Projeketleder i Erhvervshuset, samt andre muligheder for at komme i gang med arbejdet med jeres emballage.

Program:

Kl. 07.30   Morgenmad & Netværk

Kl. 08.00   Velkomst v/Business Fredericia
Kl. 08.05 Lovgivningen omkring producentansvaret for emballage og betydningen for dig som virksomhed

v/Peter Reimer, VANA
 
Kl. 08.35 Inspiration til arbejdet med optimering af emballage
   
  v/ Anette Skyt, FORCE Technology
   
Kl. 09.05 Kort Pause
   
Kl. 09.15 Muligheder er der for at få hjælp og finansiering fra Erhvervsfremme systemet
   
  v/ Peter Lind, Erhvervshus Sydjylland
   
Kl. 09.45 Afrunding og tak for i dag
   

 

FAKTA

I 2018 blev der omsat emballage for 355 mia. EUR i EU. Emballage er kilde til en stadig stigende mængde affald, idet den samlede mængde i EU er steget fra 66 millioner ton i 2009 til 84 millioner ton i 2021. Og tendensen er stigende.

Alle virksomheder, der sætter emballerede produkter på markedet, bliver ansvarlige for at finansiere og organisere indsamling, sortering og behandling af deres emballageaffald fra 1. juli 2025.

Du kan her læse mere om, 1. om du er omfattet og 2. hvordan?

Producentdefinition i bekendtgørelse om registrering og indberetning af emballage

Producent: Enhver fabrikant, importør eller distributør, som uanset hvilken salgsmetode der anvendes, herunder fjernsalg:

  1. a) er etableret i Danmark og første gang tilgængeliggør transportemballage, genbrugsemballage, primærproduktionsemballage eller serviceemballage på det danske marked,
  2. b) er etableret i Danmark og første gang tilgængeliggør påfyldt emballage eller emballage, som ikke er nævnt i litra a, på det danske marked, eller
  3. c) er etableret i en anden EU-medlemsstat eller i et tredjeland og via fjernsalg første gang tilgængeliggør transportemballage, genbrugsemballage, primærproduktionsemballage, serviceemballage eller påfyldt emballage direkte til slutbrugere på det danske marked.

Se bekendtgørelsen her

Maria Bejer Clausen

Maria Bejer Clausen

newsletter_icon Tilmeld nyhedsbrevet
X
Få nyheder til og om erhvervslivet i Fredericia. Tilmeld dig Business Fredericias nyhedsbrev her.