Leadership Fredericia
- det lokale direktørnetværk

 

Business Fredericia er initiativtageren bag netværket, der er et forum for virksomhedsledere, -ejere og direktører med fokus på forretningsudvikling, strategi og lederskab.


Netværksmøderne er bygget op omkring faglige temaer med en strategisk ledelsesmæssig vinkel, der giver inspiration og brush up – kombineret med mulighed for at etablere og udvikle nye stærke relationer blandt ligesindede. 

Play Stone Lav Oploesning


MÅLGRUPPEN
- Ejer, direktør og direktionsmedlem i private virksomheder og offentlige organisationer defineret som den øverst organisatorisk ansvarlige med ansvar for og formel kompetence til at træffe beslutninger for virksomhedens eller organisationens fremtid.

FORM, FREKVENS OG TIDSPUNKT - Formen er involverende, og du kommer til at arbejde med det valgte tema til hvert netværksmøde. Der afholdes 10 netværksmøder årligt, og det er som udgangspunkt morgenmøder fra kl. 7.00-10.00.

DIT UDBYTTE SOM NETVÆRKSMEDLEM - Du får inspiration og brush up inden for ledelse, lederskab, strategi og forretningsudvikling, når vi mødes 10 gange årligt i netværket. Du kan se værdien i at opbygge relationer og sparre med andre virksomhedsledere og øverst ansvarlige og har oprigtig lyst og engagement til også at dele faglig viden og bidrage aktivt med din personlig erfaring og viden.

MEDLEMSSKAB - Virksomheden skal være medlem af Business Fredericia. Netværksmedlemsskabet er personligt og kan ikke overdrages /deles. Ingen automatisk indmelding men kun via forespørgsel til Jesper Bonnén, erhvervskonsulent hos Business Fredericia, telefon 9215 0128, jb@businessfredericia.dk

PRIS - Deltagelse i netværket, Leadership Fredericia, koster 10.000 kr. pr. år ex. moms).