Eksportnetværk


Business Fredericia starter et nyt eksportnetværk i samarbejde på tværs af kommunerne i trekantområdet.


FORMÅL - Eksportnetværket skal være med til at videreudvikle medlemmernes kompetencer indenfor international salg & marketing.  Vidensdeling og sparring skal sikre en mere succesfuld eksportindsats.

For at medlemmerne får størst udbytte af netværket er det vigtigt, at deltagerne har et højt engagement ved at prioritere møderne og er indstillet på både at give og modtage sparring i et fortroligt rum. 

MÅLGRUPPEN - SMV virksomheder i trekantområdet, som har en målsætning om at øge eller fastholde deres eksisterende eksportandel.

STRUKTUR - 6 årlige morgenmøder á 2-3 timer, som afholdes på skift hos medlemmerne af netværket.

Til hvert møde vil værtsvirksomheden udsende en eksportrelateret udfordring, som de øvrige medlemmer skal forberede løsningsforslag til. 

Eksempel på mødeagenda:

  • Rundvisning og løsningsforslag til dagens eksportudfordring
  • Bordet rundt - hvilke udfordringer er mest aktuelle i virksomhederne? 
  • Tema indlæg fra ekstern rådgiver/ekspert


SUPPORT - Erhvervskontorerne bidrager som torvholder på netværksmøderne og sørger for at udsende mødeindkaldelser, sikrer fremdrift i møderne og koordinering i relation til mødeafvikling.

PRIS - Medlemskabet koster 2.500 kr. ex. moms pr. halvår.

 

Vil du vide mere? kontakt erhvervskonsulent, Benedicte Mejrup, telefon 9215 0126, bm@businessfredericia.dk