4. oktober 2017
HR-forløb for små og mellemstore virksomheder

Tænk HR ind i virksomheden
- og skab værdi


Forløbet sætter fokus på udvikling af virksomheden gennem tiltrækning af de rette kom petencer samt udvikling af medarbejdere og teams.


HVORFOR HR?

Små og mellemstore virksomheder er ofte udfordret, når det handler om at tiltrække og fastholde medarbejdere. Det kan være fordi, virksomheden mangler viden og værktøjer til at arbejde med rekruttering, motivation og kommunikation med øje for organisationsudvikling. Gevinsten ved at arbejde med HR er stor. Styrket trivsel, motivation, stabil drift, kompetenceudvikling og dermed øget omsætning og  vækst i virksomheden.


INTENSIVT OG PRAKTISK FORLØB

Business Fredericia og SDU inviterer nu dig eller din medarbejder til et skræddersyet HR-forløb, der klæder jer på med den vigtigste viden om HR. Førende forskere og konsulenter fortæller om, hvordan I kan arbejde med HR-området i praksis.


UDBYTTE

  • Indblik i værdien ved HR.
  • Redskaber til tiltrækning og rekruttering af medarbejdere.
  • Nyeste viden om medarbejderudvikling og fastholdelse.
  • Klar besked om juridiske HR-spørgsmål.
  • Viden om organisationsudvikling og styrket intern kommunikation.

 

MÅLGRUPPEN - HVEM KAN DELTAGE?

HR-forløbet henvender sig til små og mellemstore virksomheder  (max. 250 ansatte). For at din virksomhed kan deltage, skal I agere  inden for områderne oplevelseserhverv, design, energi eller sundheds- og velfærdsinnovation. Det I skal investere i forløbet, er den tid, som du eller din medarbejder bruger på at få adgang til de nye værktøjer inden for HR. Projektet indebærer statsstøtte, og forinden start vil der være gennemgang af en række formalia.

Temafoto Hr Forloeb


PROGRAM


DAG 1.  4. oktober 2017, kl. 8.00-16.00:
Hvad er HR?  Hvordan skaber det værdi?

DAG 2.  24. oktober 2017, kl. 8.00-16.00:
Tiltrækning og rekruttering af de rigtige medarbejdere.

DAG 3.  9. november 2017, kl. 8.00-16.00:
Udvikling og fastholdelse (Motivation og trivsel).

DAG 4.  29. november 2017, kl. 8.00-16.00:
Udvikling og fastholdelse (Kommunikation, læring og forandring).

DAG 5.  14. december 2017, kl. 8.00-16.00:
Afvikling og lovgivning.

Dag 6.  16. januar 2018, kl. 8.00-16.00:
Indhold udarbejdes på baggrund af emner, der opstår undervejs i forløbet.

Efter forløbet er der 4 netværksdage i 2018, der sigter mod videndeling, sparring på egne udfordringer, oplæg omkring relevante emner o.l.
 

Praktiske oplysninger

TID:  4. oktober 2017 kl. 8.00-16.00.
STED:    Videnparken, Vesterballevej 5, 7000 Fredericia
PRIS:     

Virksomheden skal opfylde en række formalia, da deltagelsen i HR-forløbet indebærer statsstøtte.

FRIST:      Tilmelding gælder for hele forløbet og fristen er 25. september.
INFO: Download  og print flyer her.